+068.3888 039
Địa chỉ: Số 160 Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Giới thiệu

Về chúng tôi
Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang tiền thân là Nhà máy Đường Phan Rang được xây dựng từ năm 1973, do Công ty NIPPON KOEI của Nhật Bản và Công ty Đường Việt Nam thực hiện. Đầu năm 1975 bắt đầu đi vào sản xuất. Công suất ép bình quân hiện là 1.400 TMN.

Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 1/2006

- Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG.

- Tên giao dịch tiếng Anh:
PHAN RANG SUGAR JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: PRS

Sản phẩm

Giống mía K95-156

Năng suất cao, đạt trên 120 tấn/ha. Hàm lượng đường cao, CCS có thể đạt từ: 10 – 12%.

Giống mía K95-84

Năng suất đạt 70 tấn/ha trong điều kiện không tưới và điều kiện có tưới trên 120 tấn/ha. Hàm lượng đường, CCS đ

Giống mía K88-92

Năng suất cao trên 130 tấn/ha. Hàm lượng đường đạt trên 10 – 11CCS. Chín muộn.

Giống mía Suphanburi7

Năng suất có thể đạt trên 130 tấn/ha. Hàm lượng đường cao, CCS có thể đạt 11 – 12 %

Giống mía K93-219

Năng suất cao, trên 140 tấn/ha. Hàm lượng đường khá, CCS đạt 12 – 13%. Là giồng mía chín trung bình sớm.

Tin mới